start

To play this game you have to find out
yourself how to go to the next stage, by changing something in the url.
See what's on the page, use your imagination, then you'll find the 'key' to the next stage!
There are 15 stages in each game...

To go to the first stage, just click one of the links below.


Dit is een spelletje waarbij je zelf moet uitvissen
hoe je naar de volgende pagina gaat, door iets in de url te veranderen.
Kijk naar wat er op de pagina staat, gebruik je verbeelding, dan vind je de 'sleutels' naar de volgende pagina!
Er zijn 15 telkens pagina's.

Om te starten, klik je op één van de links hier beneden.


· Game 1-15 start.html
· Game 16-30 start2.html
· Game 30-45 start3.html